சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சுவாரசியமான TAMIL QUIZ

தமிழின் தலைக்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம். அதில், எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தகவல்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று பார்ப்போமா ? …

கடையேழு வள்ளல்களைப்பற்றி ஒரு அறிவுப்பூர்வமான TAMIL QUIZ

தமிழின் அந்தப் பெருமதிப்பிற்குரிய ஏழு வள்ளல்களைப் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போமா ? சரி …

குண்டலகேசி மற்றும் வளையாபதியிலிருந்து ஒரு TAMIL QUIZ

குண்டலகேசி மற்றும் வளையாபதி - இரண்டுமே மிகவும் சுவாரசியமான காப்பியங்கள். இந்த இரண்டிலும் இருந்து சில கேள்விகள் கேட்டால் எப…

ஐம்பெரும் காப்பியங்களிலிருந்து ஒரு அருமையான TAMIL QUIZ

தமிழின் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போமா ? சரி வாங்க !! இந்தக் கேள…

ஒரு தீபத்தின் கதை - A Motivational Story in Tamil

"தர்மம் தலைகாக்கும்" என்று சொல்வார்கள். ஆனால், இந்த தர்மத்தையே அடிப்படையாக வைத்து, இங்கு ஏமாற்றுபவர்களும் அதிகம்.…

ஒரு வியாதியின் கதை - An Inspirational Story

எந்தப் பிரச்சினையைப் பார்த்து நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களோ, அதே பிரச்சனையைத் தான் வேறு சிலர் தைரியமாக எதிர்கொள்கிறார்கள். எந்…

வீண்பழிக்கும் விமர்சனத்துக்கும் அஞ்சாதே !! Motivational Story

விமர்சனம் விமர்சனம்..... இந்த உலகத்தில் தனக்கு வருகிற பிரச்சனைகளால் கவலைப்படுகிற நபர்களை விட, அடுத்தவர்களின் விமர்சனங்களால்…

Load More
That is All