பொதுத் தமிழ் - TNPSC Free Online Test

எனது அனுபவத்திலிருந்தும், பழைய UPSC TAMIL NOTES-ல் இருந்தும், இந்த QUIZ-ஐ வடிவமைத்துள்ளேன். இதில் பங்கெடுத்து, உங்களை நீங்கள் திறனாய்வு செய்து கொள்ளலாம்.  நன்றி. 

TNPSC General Tamil (பொதுத் தமிழ் )


பாதுகாப்புக் கொள்கைகள் 

1.உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் கேட்கப்படவில்லை 
2.தனிப்பட்ட LOGIN, PASSWORD தேவையில்லை
3.உங்களிடமிருந்து எந்தவொரு பணமும் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ பெறப்படவில்லை
4.உங்கள் அறிவை வளர்த்துக்கொள்ளவும், நேரத்தைப் பயனுள்ள வகையில் செலவழிக்கவும்  மட்டுமே, இந்த QUIZ. 

If any of the answer is wrong, please let me know through mail with screenshots - ID is sabarisankari88@gmail.com

Post a Comment

வாசித்தமைக்கு நன்றி !! தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களைத் தெரிவிக்க விரும்பினால், இங்கு பதிவு செய்யலாம்..