ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் - APPLEBOX QUIZ போட்டி முடிவுகள்


TERMS AND GUIDELINES

1. முதல் முறையிலேயே, 100 மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும். அப்படி எடுக்கும் அனைவருக்குமே, இந்தச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

2. போட்டியின் முதல் இரண்டு நாட்களில் பங்கேற்றவர்களுக்கு மட்டுமே, இந்தச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. For this Quiz, NOVEMBER 4 and NOVEMBER 5.

3. போட்டியாளர், தனது பெயரைக் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் எந்தப் பெயரைக் குறிப்பிடுகிறீர்களோ, அந்தப் பெயரே பதிப்பிடப்படும்.

இந்த விதிமுறைகளின்படி, கீழ்க்கண்ட நபர்கள் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்படுகிறார்கள்.

அடுத்த QUIZ-இல் இருந்து, பங்கேற்கும் முறை மாற்றப்பட்டு, விதிமுறைகள் நெருக்கமாக்கப்படும். போட்டிக்கான பரிசுகளும், சுவாரஸ்யமாக்கப்படும்.

NAMES ARE MENTIONED IN ALPHABETICAL ORDER3 Comments

வாசித்தமைக்கு நன்றி !! தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களைத் தெரிவிக்க விரும்பினால், இங்கு பதிவு செய்யலாம்..

Previous Post Next Post